Liên hệ chúng tôi

Điện thoại

+91-9940472902

Văn phòng Chính:

Portion 'A' First Floor,
Old No. 131, New No. 50,
Pedariyar Koil Street,
Seven Wells, Chennai - 600001.
Tamilnadu,India

E-mail:

millionhealthpharmaceuticals@gmail.com